TC 2019-20


CLASS XI 2019-20


SL.NO. Name Admission No. Attachment
1. Ashutosh Ghoude 4267
2. Gyanesh Singh 5858
3. Harsh Parihar 5742
4. Khushboo Vermav 5786
5. Nidhish Kumar Singh 5740
6. Vivek Tiwari 5860
7. Shubham Lokhande 5805
8. Muskan Yadav 5857
9. Kanak Kohli 5083
10. Rahul sharma 5756

CLASS IX 2019-20


SL.NO. Name Admission No. Attachment
1. Aniruddha Khanve 5752
2. Shagun Sharma 5796
3. Ansh Jaiswal 2882/td>
4. Ritu Dhali 2111
5. Akanksha Meravi/td> 5704
6. Ubaid Ullah Qureshi 5696
7. Yash Nagarkar 5645
8. Anas Pathan 5843
9. Niharika Sharma 5355
10. Siddharth Shankul 5739
11. Anushka Bhakare 5736